Cliëntenraad

De mening van de cliënten is belangrijk.
Daarom heeft St. Anna een cliëntenraad.


Deze raad bestaat uit 2 raden: de bewonersraad en de verwantenraad.
In de bewonersraad zitten 7 cliënten.
In de verwantenraad zitten 6 familieleden of wettelijk vertegenwoordigers.
De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over zaken bij St. Anna.


Bas en Denny zijn al lang lid van de cliëntenraad.
Elke dinsdagochtend vergaderen ze
met 5 andere leden van de bewonersraad.
Er is een voorzitter, reserve voorzitter en een secretaris. 
Ze vinden het belangrijk werk.
Elk jaar maken ze een jaarplan.
Hierin staat waar ze aan werken.

Zo hebben ze alle woongroepen op het terrein gevraagd wat de mening is van de clienten over het eten.
Bas vertelt: De meeste cliënten vinden het eten lekker,
maar sommige maaltijden kunnen beter.
Dit hebben we met de kok besproken.

Een ander punt uit het jaarplan is het onderhoud van het terrein.
Denny vertelt: We hebben foto’s gemaakt van plekken die niet goed zijn onderhouden.
Dit hebben we met de directeur besproken.
Nu worden de tuinen beter bijgehouden.

Binnenkort zijn er verkiezingen voor een nieuwe bewonersraad.
Bas en Denny willen graag weer in de raad.
Ze zeggen: Wij zijn nog lang niet klaar!

Deel deze pagina op