Rechten en plichten

Rechten en plichten

Rechten
Ieder mens heeft rechten.
Rechten zijn afspraken en regels die zeggen wat je mag doen, mag hebben en mag vragen.
Het is goed om te weten wat je rechten zijn.
Begeleiders en jij moeten zich aan die afspraken en regels houden.

De belangrijkste rechten zijn:

• Het recht op privacy
• Het recht op informatie
• Het recht op klagen
• Het recht op zeggenschap
• Het recht op vrije meningsuiting
• Het recht op veiligheid
• Het recht op geheimhouding
• Het recht op vrijheid

Wil je meer weten over rechten?
Vraag dit dan aan
• je familie of vrienden,
• je begeleider,
• de cliëntenvertrouwenspersoon
• of andere personen.

Plichten
Naast rechten, zijn er ook plichten.
Een plicht is iets wat je hoort te doen.
In de wet staan 2 belangrijke plichten voor cliënten:

1.Informatie geven:
De begeleider heeft informatie van jou nodig.
Die informatie is nodig zodat je goede zorg krijgt.

2.Meewerken aan de zorg die je ontvangt:
Begeleiders moeten jou goed helpen.
Jij moet goed meewerken.
Anders krijg je geen goede zorg.

Deel deze pagina op