Medezeggenschap

Medezeggenschap St. Anna
Medezeggenschap is belangrijk bij St. Anna. Cliënten en verwanten worden vertegenwoordigd door de Cliëntenraad en onze medewerkers hebben inspraak via de Ondernemingsraad. Samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van onze zorg en diensten goed blijft en waar nodig verbetert.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad is een formele en wettelijke gesprekspartner van de directie en bestaat uit twee deelraden: de Bewonersraad en de Verwantenraad. Zowel de inbreng van bewoners als van verwanten is dus van belang bij beslissingen die binnen St. Anna worden genomen. Beide deelraden hebben dezelfde bevoegdheid. Ze hebben inspraak in het beleid en behartigen de belangen van de cliënten. Echter, bij een verschil van mening tussen de beide deelraden, is de stem van de Bewonersraad doorslaggevend.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan en vertegenwoordigt de medewerkers van St. Anna. De Ondernemingsraad heeft een toetsende, adviserende, signalerende en meedenkende rol met als uitgangspunt de WOR. Twee leden van de Ondernemingsraad van St. Anna hebben zitting in de Centrale Medezeggenschapsraad Medewerkers (CMZm) van Koraal Groep.

Contact

Deel deze pagina op