Missie en visie

Missie en visie St. Anna

Missie
St. Anna biedt zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning aan cliënten met een complexe verstandelijke beperking. Wij geven vorm aan kwalitatief hoogwaardige inhoud en samenhang van de afzonderlijke levensgebieden (wonen, welzijn, zorg, dagbesteding, vrije tijd) en zorgen voor vloeiende overgangen en juiste afstemming. De cliënt en zijn of haar mogelijkheden vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Zodat eigen kracht en eigen regie optimaal worden benut. Maatschappelijke participatie is daarbij het uitgangspunt. Wij sluiten aan op wat het eigen netwerk (familie, mantelzorg) of vrijwilligers te bieden hebben.

Missie en visie St. Anna

Wij ondersteunen de cliënt om zijn of haar vragen en dromen zo veel als mogelijk te realiseren en helpen hen om daarin realistische doelen te stellen. Wij doen dat door te inspireren, aan te sluiten en mee te bewegen en voegen daar ons vakmanschap, onze kennis en expertise aan toe. Dit draagt bij aan ieders behoefte om zich autonoom, verbonden en competent te voelen. Wij creëren een stabiele en veilige omgeving voor onze cliënten waar het aangenaam wonen is.

Visie
Wij zien en erkennen de mogelijkheden, de beperkingen en de gevoelens van onze cliënten. Wij gaan uit van een leven lang leren, stimuleren en ontwikkelen van cliënten en medewerkers. Niemand is te oud om te leren, gestimuleerd te worden en zich te ontwikkelen, maar bij onze ouder wordende cliënten zetten we dit wel in het perspectief van hun levensfase. Daar waar cliënten geconfronteerd worden met afnemende vermogens, helpen wij hen om dat te accepteren en een nieuw evenwicht te vinden.

Waar mogelijk ontwikkelen wij nieuwe concepten van begeleiding en behandeling die aansluiten op de complexe vraagstukken van onze cliënten en aansluiten bij bestaande 'evidence of practice based' werkwijzen. In de begeleiding en zorg van onze cliënten richten wij ons op het minimaliseren van het disfunctioneren, aanpassen aan en accepteren van afnemende vermogens (palliatieve zorg) en het maximaliseren van het welzijn en welbevinden.

Deel deze pagina op