Verantwoording

Verantwoording St. Anna
St. Anna is zich bewust van haar belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van zorg, begeleiding en ondersteuning aan cliënten met een complexe verstandelijke beperking.

We werken voortdurend aan het op peil houden van het kwaliteitsniveau dat cliënten, bezoekers en vrijwilligers van ons mogen verwachten. Daarnaast schenken we continu aandacht aan het borgen van de veiligheid binnen onze stichting.

Ondanks alle goede bedoelingen kan het gebeuren dat een cliënt of medewerker ontevreden is over de gang van zaken bij een stichting. We vinden het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom heeft St. Anna klachtenregelingen voor cliënten én medewerkers.

In dit onderdeel van de website vindt u ook meer informatie over de ANBI-status van St. Anna en aanvullende diensten die worden vergoed door de AWBZ. St. Anna maakt onderdeel uit van Koraal Groep. Een uitgebreide verantwoording vindt u op de afzonderlijke jaarverslag-website.

Deel deze pagina op