Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid
Vanaf 2014 zijn organisaties die aangesloten zijn bij de VGN verplicht om minimaal eens per drie jaar de tevredenheid van hun cliënten te meten. Zij moeten hierbij gebruik maken van een instrument uit de waaier van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de VGN

St. Anna heeft gekozen voor het meetinstrument "Mijn Mening". In de woningen wordt daarmee de tevredenheid van cliënten gemeten en worden de uitkomsten vervolgens gebruikt bij de zorgplanbespreking om de zorg hier mee te verbeteren. St. Anna wil graag jaarlijks weten hoe de cliënten de zorgverlening ervaren en wat er gedaan kan worden de tevredenheid te vergoten.

Infograpic St.Anna 2014

Klik hier voor een vergroting.

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande sites:

Voor VGN: http://www.vgn.nl/artikel/19364

Voor Mijn Mening: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/technologie-apps-praktijkverhaal-mijn-mening-hondsberg.html

Deel deze pagina op