Klachtenbeleid

Klachtenbeleid St. Anna
Cliënten en medewerkers staan centraal bij St. Anna. Het is belangrijk dat bewoners en hun verwanten of wettelijk vertegenwoordigers tevreden zijn met onze zorg en dienstverlening en dat medewerkers prettig én professioneel bij St. Anna kunnen werken. Daar doen wij alles aan.

In elke organisatie is er echter wel eens sprake van ongenoegen of onvrede, ook bij St. Anna. Om dat kenbaar te maken, kunnen medewerkers en cliënten gebruik maken van de Klachtenregeling. Deze regeling is door Koraal Groep ontwikkeld en staat helder omschreven in de brochure 'Blijf er niet mee zitten'. Er is een versie voor cliënten (en cliëntvertegenwoordigers) en een versie voor medewerkers.

 Brochure voor cliënten
 Brochure voor medewerkers

Probeer er samen uit te komen
Wanneer u erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij u in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of begeleider. U kunt ook een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen, hiervoor neemt u contact op met de centraal klachtenfunctionaris via klachtencommissie@koraalgroep.nl 

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij onze klachtencommissie. Dit kan dit via onderstaand postadres, telefoonnummer of e-mailadres. De betreffende ambtelijk secretaris van Koraal Groep neemt uw klacht in behandeling en zal contact met u opnemen. 

Postadres  Postbus 5109, 6130 PC, Sittard
Telefoon 06 - 13 69 59 27
E-mail  klachtencommissie@koraalgroep.nl

Centraal klachtenfunctionaris/
Klachtencommissie cliënten: 
Mart Tindemans
Klachtencommissie medewerkers: Honoré Maertens

Vertrouwenspersoon
U kunt uw ongenoegen of onvrede ook bespreken met een vertrouwenspersoon. Dit is een partijdige ondersteuner, iemand die er speciaal voor u is.

Deel deze pagina op