Vrienden van St. Anna

Vrienden van St. Anna
Verbinding creëren tussen mensen met en zonder beperking! Dát is het doel van Stichting Vrienden van St. Anna. Wij willen projecten of activiteiten die niet via reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden, mogelijk blijven maken. Want dat zijn nu juist de dingen die voor een cliënt het verschil maken. U kunt ons daarbij helpen!

Stichting Vrienden van St. Anna vindt het erg belangrijk dat mensen met een beperking worden gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke, regionale projecten die bijdragen aan arbeidsparticipatie van cliënten. Maar we streven ook naar het vergroten van zelfstandigheid van cliënten. Zonder uw hulp kan Stichting Vrienden van St. Anna dergelijke projecten niet realiseren. Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Wilt u meer weten over Stichting Vrienden van St. Anna? Of wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van St. Anna
p/a Panheelderweg 3
6097 AH  Heel
T 0475 - 57 99 63
E infoanna@koraalgroep.nl

Bestuur
Dhr. Arie van der Lee, voorzitter
Dhr. Jos Thijssen, secretaris
Dhr. Bert Zeegers, penningmeester
Dhr. Dick de Koning, adviseur
Dhr. Ton van Oijen, adviseur

Stichting Vrienden van St. Anna is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw donaties aftrekbaar zijn voor de belastingen. Stichting Vrienden van St. Anna is medio 2013 opgericht. 

Belangrijke informatie

  • Beleidsplan 2016
  • Jaarverslag 2016
  • Jaarverslag 2015
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten of aanwezigheid.
  • Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting St. Anna/Koraal. 
  • RISN-nummer: 852569403 
  • IBAN: NL11 RABO 0131 7959 88
     

 Bekijk de brochure van de Vrienden van St. Anna

Deel deze pagina op