Gerealiseerde projecten

Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden van projecten die zijn gerealiseerd door de ondersteuning van Vrienden van St. Anna.
E-Bike tandemfiets
E-Bike tandemfiets
De Stichting Vrienden van St. Anna vindt het belangrijk dat mensen met een beperking worden gestimuleerd om deel te nemen aan de samenleving en ze streeft naar het vergroten van zelfstandigheid van cliënten. De nieuwe E-bike tandemfiets is daar een mooi voorbeeld van. Dankzij deze fiets kunnen cliënten die niet zelfstandig kunnen fietsen, tóch deelnemen aan een fietstochtje of uitstapje met de groep. Zo wordt de tandemfiets gebruikt worden voor uitstapjes naar bijvoorbeeld de kermis, een fietstochtje naar omliggende dorpen en voor de dagelijkse boodschappen. De cliënten komen daardoor meer buiten en krijgen meer beweging. Deze fiets is geschonken door ‘Greep naar de Hoorn’ in samenwerking met Stichting Vrienden van St. Anna.
Snoezelhalletje
Snoezelhalletje
Cliënten die in een woongroep wonen, verblijven regelmatig met andere cliënten in een gezamenlijke woonkamer. Door het gedrag van medecliënten is het niet altijd mogelijk om rust te creëren. Het is dan ook belangrijk dat cliënten zich af en toe kunnen terugtrekken uit de drukke omgeving. De Vrienden van St. Anna wilden graag meewerken aan deze behoefte en hebben de inrichting van een snoezelhal gefinancierd. In de snoezelhal kunnen de cliënten van St. Anna, alleen of met een klein groepje, ontspannen genieten en worden de zintuigen geactiveerd.
Trilapparaat voor belevingstheater
Trilapparaat voor belevingstheater
Bij het belevingstheater kunnen cliënten van St. Anna hun omgeving ontdekken via belevingsprikkels op alle zintuiglijke gebieden: horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Tegenwoordig worden de voorstellingen ondersteund met een trilapparaat. Dit apparaat is gekoppeld aan een versterker en een microfoon. Hierdoor kunnen cliënten de trillingen van een stem en een gitaar voelen. Vooral voor cliënten die doof en/of blind zijn is dit een openbaring! Door dit trilapparaat kunnen cliënten niet alleen de lage tonen, maar ook de middentonen voelen. Het apparaat is in opdracht van St. Anna ontwikkeld. De totstandkoming zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de Vrienden van St. Anna.
Deel deze pagina op