Aanmelden

Aanmelden St. Anna
De zorg binnen St. Anna valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet óf de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz vervangt sinds 1 januari 2015 de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat betekent dit concreet voor u? Of voor uw zoon, dochter of familielid?

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz zorgt ervoor dat een cliënt noodzakelijke zorg krijgt in een instelling zoals St. Anna. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraagt u zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura.

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen met hun vragen terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.


Jeugdwet
Als een cliënt nog geen 18 jaar oud is, valt de zorg meestal onder de Jeugdwet. De indicatie voor de Jeugdwet wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Volwassenen die zelfstandig of thuis wonen en toch (aanvullende) zorg - bijvoorbeeld dagbesteding of logeren - nodig hebben, kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.


Vragen over uw indicatie of financiering?
Hiervoor kunt u terecht bij het servicebureau van St.Anna.

  • Dit is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 15:00 uur via telefoonnummer: 0475 - 57 99 53.
  • U kunt ook een e-mailbericht sturen naar servicebureauAnna@koraalgroep.nl.
  • Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.
Deel deze pagina op