Grote Vergaderingen

Vier keer per jaar wordt er bij St. Anna een Grote Vergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten informeert de directeur van St. Anna cliënten over belangrijke zaken. De agenda wordt door de bewonersraad én de directeur samen opgesteld. De ondersteuner cliëntenparticipatie coördineert de bijeenkomst.

De Grote Vergadering is het moment bij uitstek om even met zijn allen bij te praten. Alle cliënten zijn welkom. Er zijn twee vergaderingen op twee aparte locaties, zodat zoveel mogelijk mensen de vergadering kunnen bijwonen.

In de Grote Vergadering licht de directeur onderwerpen toe die belangrijk zijn binnen St. Anna. Dit bereidt hij voor met een medewerker die is gespecialiseerd in cliëntencommunicatie. Voorafgaande aan de vergadering krijgen alle cliënten een uitnodiging en een agenda met de punten die besproken zullen worden. Tijdens de bijeenkomst legt de directeur alles op een laagdrempelige manier uit, zodat iedereen de informatie kan begrijpen. Hier zetten we aanvullende communicatiemiddelen voor in. Denk aan toneelspel, korte interviews, filmpjes en powerpoints met pictogrammen en foto’s. Ook humor is een belangrijk communicatiemiddel.

De vergadering duurt ongeveer een uur en heeft een vaste structuur. Eerst de opening, dan één of twee thema’s en vervolgens bespreken we welke afspraken er liggen van de afgelopen vergaderingen. Daarna volgt informatie uit de bewonersraad én een vragenrondje. Tussendoor is er pauze. De Grote Vergaderingen hebben vooral een informatieve functie. Er worden geen besluiten genomen. Maar cliënten leren naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en een mening te vormen!


Deel deze pagina op