Ouder- en Familievereniging

Ouder- en Familievereniging St. Anna
De Ouder- en Familievereniging St. Anna is een vereniging van en voor ouders, familieleden en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van St. Anna. De vereniging heeft tegen de 175 leden. Bovendien zitten twee leden van de vereniging in de verwantenraad van St. Anna en werkt de vereniging samen met de directie van St. Anna. Bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering en themadag.

Theo is interim voorzitter en penningmeester van de ouder- en familievereniging van St. Anna. Al meer dan 30 jaar is hij lid. Zijn vader was een van de oprichters, hij is hem min of meer opgevolgd. Zijn zus Annie - die al meer dan vijftig jaar bij St. Anna woont - vormt de voornaamste reden dat hij zo intensief bij de vereniging is betrokken.

De ouder- en familievereniging vertegenwoordigt een grote achterban. Er is weinig binnen St. Anna waarvan Theo niet op de hoogte is. Formeel behartigt de vereniging alleen de belangen van de wettelijk vertegenwoordigers, maar in de praktijk doet ze veel meer dan dat. "Zo organiseert de vereniging - samen met een groot aantal vrijwilligers - een jaarlijkse themadag", legt Theo uit, "en zorgen we voor een stukje extra financiering." Ook organiseert de ouder- en familievereniging informele bijeenkomsten en denken we mee over jaarrekeningen en begrotingen. Samen met de cliëntenraad en de directie wordt gezocht naar oplossingen voor dingen die niet optimaal gaan.

Het bestuur van de vereniging vergadert zes keer per jaar. Daarnaast zijn er twee algemene vergaderingen waarbij alle wettelijk vertegenwoordigers, maar ook de leden van de directie worden uitgenodigd. "Ouders en wettelijk vertegenwoordigers weten de vereniging makkelijk te vinden", zegt Theo. "We fungeren als een doorgeefluik en we kunnen, zonder namen te noemen, duidelijk maken wanneer het ergens niet goed gaat."

Theo roemt de goede band met de directie. "Er is een groot onderling vertrouwen", zegt hij. "Mede door het feit dat we in de loop der jaren veel inzicht en expertise hebben opgebouwd."


Deel deze pagina op