Samen Beslissen

Samen Beslissen is een methodiek waarbij cliënten, verwanten en medewerkers met elkaar werken aan een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde organisatie. Dit doen ze vanuit hun eigen kracht en vanuit gedeelde medezeggenschap. Dit betekent niet alleen meedenken en meepraten, maar ook meebeslissen over de dingen die cliënten en medewerkers belangrijk vinden in hun leven en werk.
Samen Beslissen

Samen Beslissen raakt de hele organisatie, van hoog tot laag. Voor de ondersteunende afdelingen betekent dit dat ze woongroepen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vinden van ‘eigen oplossingen’, zodat deze zo weinig mogelijk hinder ervaren van zaken die de uitvoering van hun primaire taak in de weg staan.

Daarnaast is er een voortdurende dialoog met de betrokken medezeggenschapsorganen. Zo wordt de invoering van Samen Belissen gebruikt voor het opnieuw vormgeven van ‘meedenken, meepraten en meebeslissen’. St. Anna is ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van werken voordelen oplevert voor cliënten, verwanten én medewerkers. Meer invloed, regie en eigenaarschap zal een positieve invloed hebben op zowel de cliënt- als medewerkerstevredenheid.

Meer weten?
Lees dan eens de onderstaande nieuwsbrieven die over Samen Beslissen zijn verschenen.
Nieuwsbrief Samen Beslissen november 2017
 Nieuwsbrief Samen Beslissen maart 2017

Deel deze pagina op