Voor wie is St. Anna?

St. Anna is er voor mensen met een verstandelijke beperking die complexe zorgvragen hebben. Daarnaast zijn we er voor u. Voor ouders, familie en verwanten. Hieronder leest u welke begeleiding, ondersteuning en zorg we kunnen bieden.

Licht verstandelijke beperking
Licht verstandelijke beperking

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking willen graag een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. Dat kan bij St. Anna. Vaak hebben onze cliënten al hulp gehad van andere instellingen, maar blijft het probleemgedrag aanwezig. Naast een licht verstandelijke beperking is er vaak ook sprake van aanvullende problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak of gerelateerd aan autisme. St. Anna biedt een woon- en werkomgeving waar de nadruk niet ligt op verandering, maar op het begeleiden van een leven met een beperking.

Lees meer over de begeleiding en ondersteuning die we bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking.

Matig verstandelijke beperking
Matig verstandelijke beperking

Mensen met een matig verstandelijke beperking kunnen met ondersteuning lang in een gezin of zelfstandig blijven wonen. Soms is er echter nét iets meer begeleiding en ondersteuning nodig. Dan biedt St. Anna wonen in een groep. Hier krijgen bewoners de kans zo zelfstandig als mogelijk te blijven of helpt St. Anna die zelfstandigheid verder te ontwikkelen.

Lees meer over de zorg en ondersteuning die we bieden aan mensen met een matig verstandelijke beperking.

Ernstig verstandelijke beperking
Ernstig verstandelijke beperking

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking hebben behoefte aan een veilige omgeving, omdat ze moeilijk kunnen omgaan met prikkels en soms weinig van de wereld om hen heen begrijpen. Bij deze groep is er ook vaak sprake van gedragsproblemen. Dit kan een uiting zijn van onderliggende problematiek. Denk hierbij aan verschillende vormen van autisme, angsten, hechtingsproblemen of lichamelijke oorzaken. Bij St. Anna kunnen ook deze mensen zich thuisvoelen. In een vertrouwde woonomgeving waar rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal staan.

Lees meer over de zorg en ondersteuning die we bieden aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking.

Ernstig meervoudige beperking
Ernstig meervoudige beperking

Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben naast een (zeer) ernstig verstandelijke beperking ook ernstige lichamelijke beperkingen. Ze zijn kwetsbaar. Mensen met EMB hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan epilepsie, slaapstoornissen, slikproblemen of luchtweginfecties. Mensen met EMB hebben warme en intensieve zorg en ondersteuning nodig bij alle activiteiten gedurende de dag. St. Anna biedt die ondersteuning en meer.

Lees meer over de zorg en ondersteuning die we bieden aan mensen met een ernstig meervoudige beperking.

Ouder wordende cliënten
Ouder wordende cliënten

Oudere bewoners met een verstandelijke beperking hebben vaak behoefte aan een warme en huiselijke omgeving. Ze vinden een duidelijke dagindeling prettig en hechten waarde aan een eenduidige manier van begeleiden. Ook is het belangrijk dat de begeleiding alert is op klachten die specifiek zijn voor de ouder wordende mens. Naast geriatrische en somatische zorgvragen zien we bij deze bewoners soms aanverwante psychiatrische stoornissen en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Lees meer over de zorg en ondersteuning die we bieden aan ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

Ouders, familie en verwanten
Ouders, familie en verwanten

St. Anna is er niet alleen voor cliënten, maar nadrukkelijk ook voor ouders, familie, vrienden en verwanten. In plaats van zoveel mogelijk zorg en ondersteuning uit handen te nemen, kijken we graag eerst naar wat we samen mogelijk kunnen maken. Naar hoe we u hier optimaal in kunnen begeleiden, zodat we het leven van uw zoon, dochter of familielid verder kunnen verrijken!

Deel deze pagina op