Begeleid wonen

Begeleid wonen St. Anna
Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hoeft geen beperking te zijn voor de plek waar je woont. St. Anna biedt verschillende vormen van begeleid wonen in de wijk en centrumlocatie: voor jongeren, jong(volwassenen) en senioren. Bij deze woongroepen hebben bewoners een eigen kamer. In de gemeenschappelijke ruimtes kunnen ze activiteiten ondernemen met de medebewoners. Bijvoorbeeld samen koken, gezellig eten of ontspannen televisie kijken. De begeleiding is voortdurend en direct in de woning beschikbaar.

Bij de woonvormen voor jongeren en (jong)volwassenen is de begeleiding voornamelijk gericht op ontplooiing, het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en regievoering over het eigen leven. Het is hierbij ook mogelijk om specifieke hulpvragen te beantwoorden op het gebied van lichamelijkheid, psyche, gedrag en/of pedagogiek.

De begeleiding in de woongroepen voor volwassenen en senioren is meer gericht op ontwikkeling en stabilisatie of op het voorkomen van achteruitgang. Daarin is het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving van belang. Naast begeleiding kan in deze woningen ook verzorging en verpleging worden geboden.  

Begeleid wonen St. Anna

Bij begeleid wonen kijken we vooral naar de mogelijkheden, de persoonlijke wensen en de belangen van bewoners. St. Anna gaat ervan uit dat iedereen zo normaal mogelijk wil leven en zelf (waar mogelijk) kan bepalen op welke manier dit kan. In onze ondersteuning besteden we veel aandacht aan participatie en deelname aan het maatschappelijk leven.

Deel deze pagina op