Beschermd wonen

Beschermd wonen St. Anna
Heeft uw zoon, dochter of gezinslid een verstandelijke en/of meervoudige beperking en behoefte aan intensieve ondersteuning? Dan biedt St. Anna een veilige woonomgeving én nog veel meer op de centrumlocatie in Heel.

Hier beantwoorden we specifieke zorg- en ondersteuningsvragen en schenken we veel aandacht aan zaken als vertrouwen en veiligheid. Maar ook aan persoonlijke relaties tussen bewoners en onze medewerkers. Aan warmte, vriendschap en geborgenheid. Bij St. Anna voel je je thuis. 

Bij beschermd wonen is er sprake van een (sterk) aangepaste woonomgeving. Begeleiding en ondersteuning is altijd en direct beschikbaar. Voor cliënten met deze zorgvraag biedt St. Anna woonvormen voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en senioren.  

Beschermd wonen St. Anna

Bij kinderen/jongeren is er extra aandacht voor ontwikkeling en het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, maar ook voor behandeling van problemen. Bij (jong)volwassenen is de begeleiding meer gericht op het reguleren van gedragsproblemen en het bieden van structuur en veiligheid. Bij senioren houden we in de ondersteuning meer rekening met veiligheid en met het voorkomen van of begeleiden bij (geleidelijke) achteruitgang.

Deel deze pagina op