Ontspannen

Ontspannen St. Anna
Bij St. Anna is er altijd iets leuks te doen! Naast een zinvolle daginvulling is het voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk dat ze in hun vrije tijd aan activiteiten kunnen deelnemen die ze leuk en ontspannend vinden. Meedoen aan recreatieve activiteiten is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, het opbouwen van een sociaal netwerk en participatie in de maatschappij.
Ontspannen St. Anna

Minstens drie keer per week vinden er activiteiten plaats in de algemene ontmoetingsruimte van St. Anna: Café Allerhandj. Voorbeelden hiervan zijn het dinsdagavondcafé, de kienavond, het karaoke-feest met live-band, de filmavond, het jongerencafé en de spellenmiddag. Ook organiseren we hier traditionele vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Op aanvraag van woongroepen kunnen er in Café Allerhandj ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Natuurlijk ondernemen we ook veel activiteiten buitenshuis. We organiseren bustochten, bezoeken concerten en gaan bijvoorbeeld één keer per jaar met cliënten kamperen op het terrein. Daarnaast organiseren we groepsvakanties en houden we in de zomervakantie een groot feest dat bijna een week lang duurt!

Ontspannen St. Anna

De recreatieve activiteiten stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen en behoeften van onze cliënten. Zo organiseren we activiteiten die zich richten op een bepaalde doelgroep (ouderensoos, snoezel-dag, game-avond voor jongeren), maar proberen we ook vragen van individuele cliënten te beantwoorden. Als een cliënt van voetbal houdt, zoeken we bijvoorbeeld naar een vrijwilliger die het leuk vindt om samen naar een wedstrijd te gaan. En als enkele bewoners graag een echte pianist zouden willen horen, proberen we dat ook te regelen.

Deel deze pagina op