Ernstig meervoudige beperking

Ernstig meervoudige beperking Sint Anna
Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben complexe zorgvragen die meestal voortkomen uit de combinatie van de verstandelijke én lichamelijke beperkingen.

Om deze zorgvragen ged te kunnen beantwoorden, hebben cliënten met EMB dagelijks intensieve zorg nodig. Daarnaast begrijpen we bij St. Anna dat juist deze mensen een grote behoefte hebben aan warmte en genegenheid. Bij ons betekent intensieve zorg namelijk ook dat we er op gericht zijn dat onze bewoners lichamelijk lekker in hun vel zitten. En dat ze zich boven alles thuis voelen.

Ernstig meervoudige beperking Sint Anna

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed inleven in de situatie van de cliënt. En dat ze verzorgen en ondersteunen met veel respect en geduld. Hier besteden we binnen St. Anna veel aandacht aan. Mensen met een ernstig verstandelijke beperking communiceren vaak zonder woorden. Ze maken geluiden of gebruiken gebaren en mimiek. Dit willen we goed kunnen begrijpen, zodat we echt contact kunnen maken en passende zorg kunnen bieden.

De begeleiding die St. Anna biedt aan mensen met EMB richt zich op ontwikkeling, instandhouding of beperking van verdere achteruitgang. Onze medewerkers hebben veel ervaring met verpleging en verzorging van deze specifieke groep, maar ook veel kennis op het gebied van autisme, ouder worden, dementie en palliatieve zorg.

Het is goed om te weten dat cliënten van St. Anna dagelijks terecht kunnen bij onze eigen Medische Dienst, gewoon op de centrumlocatie in Heel. Hier werken (AVG-)artsen en medisch assistenten. De Medische Dienst werkt intensief samen met specialisten op andere gebieden. Denk hierbij aan een gedragsdeskundige, een fysiotherapeut en een diëtist. Door deze nauwe samenwerking kunnen we signalen goed interpreteren en vakkundig handelen.

Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking biedt St. Anna de woonvorm Beschermd wonen.

Deel deze pagina op