Ernstig verstandelijke beperking

Ernstig verstandelijke beperking Sint Anna
Mensen die een ernstig verstandelijke beperking én gedragsproblemen hebben, vinden het vaak moeilijk om hun omgeving te begrijpen. Daarom is rust en regelmaat in hun dagelijks leven belangrijk. Nog belangrijker is de aanwezigheid van een betrouwbare begeleider. Iemand die op elk moment van de dag aanvoelt wat een cliënt nodig heeft en hier op inspeelt. Een medewerker die prikkels afstemt op wat een cliënt aan kan.

St. Anna vraagt hiervoor een grote deskundigheid, flexibiliteit en nieuwsgierigheid van haar medewerkers. Door rust uit te stralen en duidelijk te zijn, helpen medewerkers onze cliënten om de wereld voorspelbaarder en dus begrijpelijker te maken. De stemmingen van de cliënt - en de interventies van onze medewerkers - houden we bij in een zogenoemd signaleringsplan. Hierdoor kunnen we een duidelijker inzicht krijgen in het gedrag van elke individuele cliënt. Probleemgedrag is vaak een uiting van onderliggende problemen. En als we een duidelijk beeld hebben van deze problemen, zetten we stappen om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren.

Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met elke cliënt. Bijvoorbeeld door zeer geleidelijk uitdagingen te introduceren om hen successen te laten ervaren. Dit stelt cliënten in staat om te groeien en hun zelfvertrouwen verder te ontwikkelen. In veel gevallen verdwijnt het probleemgedrag naar de achtergrond en voeren niet langer de beperkingen, maar de mogelijkheden de boventoon in het leven van de cliënt.  

Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking biedt St. Anna de woonvorm Beschermd wonen.

Deel deze pagina op