Licht verstandelijke beperking

Licht verstandelijke beperking Sint Anna
Onze jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben naast deze beperking ook andere problemen. De problemen kunnen zeer uiteenlopend zijn. De een vindt het lastig om zichzelf te uiten of is sociaal minder handig, terwijl de ander moeite heeft met het omgaan met autisme. Het zijn jongeren en volwassenen die een zo zelfstandig mogelijk leven willen leiden, maar vaak het idee hebben niet te kunnen voldoen aan verwachtingen van de wereld. Dat is behoorlijk frustrerend.

St. Anna helpt mensen met een licht verstandelijke beperking verder. Onze begeleiding en ondersteuning bieden we in uiteenlopende woningen, elk met een eigen karakter. Dit is de basis van waaruit iedere bewoner aan zijn of haar zelf gekozen doelen kan werken. Ieder in zijn eigen tempo, stap voor stap. Op de centrumlocatie hebben we een woning voor cliënten met autisme waar we een gestructureerde omgeving bieden die veilig en voorspelbaar is. Er is een woning waar de gedragsproblemen van de bewoners centraal staan. Binnen de eigen mogelijkheden werken we aan het beter omgaan met dit gedrag.

Licht verstandelijke beperking Sint Anna

Maar er zijn ook woningen waar de huiselijke sfeer de boventoon voert en de bewoners werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen. Zij leren dit door ervaringen, oftewel leren door te doen en te ervaren. Op de centrumlocatie hebben we ook een aparte woning voor LVB-cliënten met actieve psychiatrische problemen. In de wijk hebben we verschillende woningen waar veel aan zelfstandigheid wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging of gebruikmaken van het openbaar vervoer, maar ook je vrije tijd leren invullen. En last but not least: via het project De TOETS helpen we jongeren met een licht verstandelijke beperking op weg naar zelfstandig wonen.

Voor jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking biedt St. Anna de woonvormen Op weg naar zelfstandig wonen en Begeleid wonen.

Deel deze pagina op