Matig verstandelijke beperking

Matig verstandelijke beperking Sint Anna
Onze cliënten met een matig verstandelijke beperking wonen doorgaans in de wijk. Ze werken op één van de verschillende leerwerkplekken van St. Anna of bij een bedrijf in de buurt. Bij deze cliënten ligt de nadruk op het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid, zowel op het gebied van wonen als bij werken. Onze begeleiding is afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. We bieden een veilige basis waarbinnen we kansen creëren en de cliënt ruimte geven om te werken aan zelfredzaamheid. Uiteraard bieden we hulp als dit nodig is.

Wonen in de wijk betekent samen met medebewoners en medewerkers een huishouden runnen. In een veilige en huiselijke omgeving werkt iedere cliënt aan zijn eigen doelen. Boodschappen doen bij de lokale supermarkt, de was doen, maar ook de tuin onderhouden of reizen met het openbaar vervoer. Deze vaardigheden leert iedere bewoner stap-voor-stap met behulp van zelfstandigheidprogramma's. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het leren invullen van vrije tijd: deelnemen aan activiteiten in de wijk of - indien nodig - aangepast op de centrumlocatie.

Binnen de leerwerkplekken werken we aan vaardigheden die zijn gericht op arbeid: het uitvoeren van een taak, maar ook werken aan arbeidshouding. Denk bijvoorbeeld aan gasten vriendelijk te woord staan als receptionist of de elektrische grasmaaier bedienen als tuinman.

Ook bij deze cliënten is begeleiding 24 uur aanwezig.
Op weg naar zelfstandigheid geeft dit een veilig gevoel. Er is altijd iemand waarop cliënten kunnen terugvallen als dat nodig is.

Voor mensen met een matige verstandelijke beperking biedt St. Anna de woonvorm Begeleid wonen.

Deel deze pagina op