Speciale hulp

Onze cliënten hebben veelal complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden, werkt St. Anna met een multidisciplinair team van zorgprofessionals. Op deze manier bieden we medische en paramedische zorg, dichtbij en altijd beschikbaar.
Medische Dienst
Medische Dienst
Onze cliënten kunnen dagelijks terecht bij de Medische Dienst, gewoon op de centrumlocatie van St. Anna. Hier werken (AVG-)artsen en medisch assistenten. Eigenlijk net als bij een normale huisartsenpraktijk. Uiteraard is de Medische Dienst ook buiten kantoortijden op afroep bereikbaar.
Mondzorg
Mondzorg
Bewoners van St. Anna kunnen gebruik maken van onze eigen tandarts en mondhygiënist. Deze bezoeken de centrumlocatie wekelijks. Bewoners kunnen er terecht voor periodieke controles en gebitsreiniging, maar doorverwijzing naar een gespecialiseerde tandarts behoort ook tot de mogelijkheden wanneer dit nodig is.
Gedragsdeskundige
Gedragsdeskundige
Bewoners die zich vaak geen houding kunnen geven in bepaalde situaties kunnen terecht bij één van onze gedragsdeskundigen. Dit is een orthopedagoog of psycholoog die goed luistert. En de cliënt en zijn omgeving helpt te leren omgaan met situaties die lastig zijn.
Expertisecentrum Koraal Groep St. Anna
Expertisecentrum Koraal Groep St. Anna
Woont uw zoon, dochter of familielid thuis? En heeft u vragen waarvoor u graag advies wilt van een gespecialiseerde arts of therapeut? Dan kunt u terecht bij ons Expertisecentrum. Het Expertisecentrum ondersteunt huisartsen en zorgprofessionals met kennis op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking. Denk hierbij bijvoorbeeld vragen voor een arts verstandelijk gehandicapten, gedragswetenschapper, fysiotherapeut of psychiater. U kunt via uw huisarts onze ondersteuning aanvragen.
Lees meer

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het Expertisecentrum Koraal Groep St. Anna: 0475-579941

Logopedie
Logopedie
Bewoners die problemen hebben met spraak, taal, gehoor, eten of drinken kunnen terecht bij onze logopedisten. Deze helpen om een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld met alternatieve of ondersteunende communicatiehulpmiddelen. Onze logopedisten letten er ook op dat mensen in de directe omgeving tips en middelen krijgen om zo goed mogelijk met de bewoner te kunnen communiceren.
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Zonder pijn en fijn kunnen bewegen is een belangrijk onderdeel van de levenskwaliteit die je ervaart. Daarom is het goed om te weten dat je als cliënt van St. Anna op de centrumlocatie terecht kunt bij een fysiotherapeut. Dit is een deskundige op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van problemen op het gebied van bewegend functioneren.
Ergotherapie
Ergotherapie
Als een bewoner door een lichamelijke, zintuiglijke of psychische aandoening beperkt is in zijn dagelijkse handelingen, dan kan onze ergotherapeut helpen. Het doel hierbij is om de bewoner uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. De ergotherapeut observeert, adviseert en behandelt om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Hij werkt hierbij nauw samen met bijvoorbeeld onze fysiotherapeut, logopedist en diëtist.
Diëtiste
Diëtiste
Bewoners die vragen hebben over voeding of over gezond eten en drinken, kunnen terecht bij de diëtiste. Ook is de diëtiste er voor mensen die door ziekte of problemen speciale voeding nodig hebben, bijvoorbeeld sondevoeding of een dieet.
 
1 2 3
Deel deze pagina op